pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

Beskrivelse: eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt). I tillegg omfatter Eiendomsinformasjon i dag objekttyper som utveksles mellom matrikkelsystemet og andre sentrale databaser, f.eks juridisk og fysisk person

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url