pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Beskrivelse: eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt)

11 treff