SOSI Produktspesifikasjoner

Vi bistår med konsulenttjenester og verktøy for effektiv produksjon av SOSI produktspesifikasjoner.
  • Vi tilbyr enkel bestilling fra SOSI fagområder
  • Vi utarbeider detaljerte UML modeller
  • Lager produktspesifikasjonsdokumentet ihht ISO 19131
  • Lager GML applikasjonsskjema og eksempler i GML
  • Lager SOSI kontrollfiler og eksempler i SOSI syntaks format
  • Vi har en rekke tilleggstjenester som å lage GIS databaser basert på produktspesifikasjoner og mappinger til forskjellige formater
  • GISTools for UML benyttes for å lage produktspesifikasjonene og validere modellene

Lag produktspesifikasjon


Ferdige produktspesifikasjoner

Eksempel på diagram i produktspesifikasjon