datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Referanse til rødliste for naturtyper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kriterium Kriterium for status for rødliste for naturtyper CharacterString 1..1
status Status for rødliste for naturtyper RødlisteKategorier 1..1
versjon Versjon av rødliste for naturtyper CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
RødlisteKategorier 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
kriterium CharacterString
status RødlisteKategorier
versjon CharacterString

Vis Rødliste i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
RødlisteKategorier 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn