kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

beskriver torvdybde, omdanningsgrad og vegetasjon for myr Merknad: myrklassifikasjon er bare aktuelt der myr vurderes egnet til dyrkingsjord eller skogproduksjon
describes peat depth, transformation degree and vegetation for marsh Note: marsh classification is only relevant where the marsh is evaluated as suitable for cultivation or forest production
Kode Initialverdi Beskrivelse
Ikkje registrert 0
Lite omd ikke nøys grunn myr 11 Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag
Middels omd ikke nøys grunn myr 12 Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag
Sterkt omd ikke nøys grunn myr 13 Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag
Lite omd nøys grunn myr 21 Grunn myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag
Middels omd nøys grunn myr 22 Grunn myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag
Sterkt omd nøys grunn myr 23 Grunn myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag
Lite omd øvre og nedre ikke nøys djup myr 31 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Lite omd øvre midd. nedre ikke nøys djup myr 32 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Lite omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr 33 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Middels omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr 34 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Middels omd øvre og nedre ikke nøys djup myr 35 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Middels omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr 36 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr 37 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre midd. ned. ikke nøys djup myr 38 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre og nedre ikke nøys djup myr 39 Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Lite omd øvre og nedre nøysom djup myr 41 Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Lite omd øvre middels nedre nøysom djup myr 42 Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Lite omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr 43 Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Middels omd øvre lite nedre nøysom djup myr 44 Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Middels omd øvre og nedre nøysom djup myr 45 Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Middels omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr 46 Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre lite nedre nøysom djup myr 47 Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre middels nedre nøysom djup myr 48 Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
Sterkt omd øvre og nedre nøysom djup myr 49 Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikkje registrert
11 Lite omd ikke nøys grunn myr Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag
12 Middels omd ikke nøys grunn myr Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag
13 Sterkt omd ikke nøys grunn myr Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag
21 Lite omd nøys grunn myr Grunn myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag
22 Middels omd nøys grunn myr Grunn myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag
23 Sterkt omd nøys grunn myr Grunn myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag
31 Lite omd øvre og nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
32 Lite omd øvre midd. nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
33 Lite omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
34 Middels omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
35 Middels omd øvre og nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
36 Middels omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
37 Sterkt omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
38 Sterkt omd øvre midd. ned. ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
39 Sterkt omd øvre og nedre ikke nøys djup myr Djup myr, ikke nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
41 Lite omd øvre og nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
42 Lite omd øvre middels nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
43 Lite omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, lite omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
44 Middels omd øvre lite nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
45 Middels omd øvre og nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
46 Middels omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, middels omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
47 Sterkt omd øvre lite nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, lite omdanna nedre lag
48 Sterkt omd øvre middels nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, middels omdanna nedre lag
49 Sterkt omd øvre og nedre nøysom djup myr Djup myr, nøysom vegetasjon, sterkt omdanna øvre lag, sterkt omdanna nedre lag
Name Type English Description
Ikkje registrert <undefined> Not registered
Lite omd ikke nøys grunn myr <undefined> Slightly conv. not sparse shallow marsh Shallow marsh, not sparse vegetation, slightly converted upper layer
Middels omd ikke nøys grunn myr <undefined> Medium conv. not sparse shallow marsh Shallow marsh, not sparse vegetation, medium-converted upper layer
Sterkt omd ikke nøys grunn myr <undefined> Strongly conv. sparse shallow marsh Shallow marsh, not sparse vegetation, strongly converted upper layer
Lite omd nøys grunn myr <undefined> Slightly conv. sparse shallow marsh Shallow marshland, sparse vegetation, slightly converted upper layer
Middels omd nøys grunn myr <undefined> Medium conv. sparse shallow marsh Shallow marshland, sparse vegetation, medium-converted upper layer
Sterkt omd nøys grunn myr <undefined> Strongly conv. sparse shallow marsh Shallow marsh, sparse vegetation, strongly converted upper layer
Lite omd øvre og nedre ikke nøys djup myr <undefined> Slightly conv. upper and lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, slightly converted upper layer, slightly converted lower layer
Lite omd øvre midd. nedre ikke nøys djup myr <undefined> Slightly conv. upper med. lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, slightly converted upper layer, medium-converted lower layer
Lite omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr <undefined> Slightly conv. upper strongly lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, slightly converted upper layer, strongly converted lower layer
Middels omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr <undefined> Medium conv. upper slightly lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, medium-converted upper layer, slightly converted lower layer
Middels omd øvre og nedre ikke nøys djup myr <undefined> Medium conv. upper and lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, medium-converted upper layer, medium-converted lower layer
Middels omd øvre sterkt nedre ikke nøys djup myr <undefined> Medium conv. upper strongly lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, medium-converted upper layer, strongly converted lower layer
Sterkt omd øvre lite nedre ikke nøys djup myr <undefined> Strongly conv. upper slightly lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, strongly converted upper layer, slightly converted lower layer
Sterkt omd øvre midd. ned. ikke nøys djup myr <undefined> Strongly conv. upper med. lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, strongly converted upper layer, medium-converted lower layer
Sterkt omd øvre og nedre ikke nøys djup myr <undefined> Strongly conv. upper and lower not sparse deep marsh Deep marsh, not sparse vegetation, strongly converted upper layer, strongly converted lower layer
Lite omd øvre og nedre nøysom djup myr <undefined> Slightly conv. upper and lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, slightly converted upper layer, slightly converted lower layer
Lite omd øvre middels nedre nøysom djup myr <undefined> Slightly conv. upper medium lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, slightly converted upper layer, medium-converted lower layer
Lite omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr <undefined> Slightly conv. upper strongly lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, slightly converted upper layer, strongly converted lower layer
Middels omd øvre lite nedre nøysom djup myr <undefined> Medium conv. upper and slightly lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, medium-converted upper layer, slightly converted lower layer
Middels omd øvre og nedre nøysom djup myr <undefined> Medium conv. upper and lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, medium-converted upper layer, medium-converted lower layer
Middels omd øvre sterkt nedre nøysom djup myr <undefined> Medium conv. upper strongly lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, medium-converted upper layer, strongly converted lower layer
Sterkt omd øvre lite nedre nøysom djup myr <undefined> Strongly conv upper and slightly lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, strongly converted upper layer, slightly converted lower layer
Sterkt omd øvre middels nedre nøysom djup myr <undefined> Strongly conv.. upper medium lower sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, strongly converted upper layer, medium-converted lower layer
Sterkt omd øvre og nedre nøysom djup myr <undefined> Strongly conv. upper and sparse deep marsh Deep marsh, sparse vegetation, strongly converted upper layer, strongly converted lower layer

Vis Myrklassifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn MYR