kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

ulike typer grenser som kan avgrense markslagsflaten
various types of boundaries which can delimit the soil class surface
Kode Initialverdi Beskrivelse
BebygdGrense 5200 avgrensning mot bebyggelse
IkkeKartlagtSjømåltGrense 9300 avgrensning mot ikke kartlagt område
IsbreGrense 3310 avgrensning mot isbre
MarkslagGrense 4201 avgrensning mot annet markslag
SamferdselGrense 7200 avgrensning mot samferdselsområde
VannGrense 3000 avgrensning mot vann
Verdi Navn Beskrivelse
5200 BebygdGrense avgrensning mot bebyggelse
9300 IkkeKartlagtSjømåltGrense avgrensning mot ikke kartlagt område
3310 IsbreGrense avgrensning mot isbre
4201 MarkslagGrense avgrensning mot annet markslag
7200 SamferdselGrense avgrensning mot samferdselsområde
3000 VannGrense avgrensning mot vann
Name Type English Description
BebygdGrense <undefined> DevelopedAreaBoundary demarcation of a built-up area
IkkeKartlagtSjømåltGrense <undefined> UnchartedOceanSurveyedBoundary demarcation of an uncharted area
IsbreGrense <undefined> GlacierBoundary demarcation of a glacier
MarkslagGrense <undefined> SoilClassBoundary demarcation between areas with different soil classes
SamferdselGrense <undefined> TrafficBoundary demarcation of a traffic area
VannGrense <undefined> WaterBorder demarcation of a body of water

Vis MarkslagAvgrensingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 4
SOSI_navn MARKSLAGAVGRTYPE