kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

ulike typer grenser som kan avgrense markslagsflaten
various types of boundaries which can delimit the soil class surface
Kode Initialverdi Beskrivelse
VannGrense 3000 avgrensning mot vann
IsbreGrense 3310 avgrensning mot isbre
MarkslagGrense 4201 avgrensning mot annet markslag
BebygdGrense 5200 avgrensning mot bebyggelse
SamferdselGrense 7200 avgrensning mot samferdselsområde
IkkeKartlagtSjømåltGrense 9300 avgrensning mot ikke kartlagt område
Verdi Navn Beskrivelse
3000 VannGrense avgrensning mot vann
3310 IsbreGrense avgrensning mot isbre
4201 MarkslagGrense avgrensning mot annet markslag
5200 BebygdGrense avgrensning mot bebyggelse
7200 SamferdselGrense avgrensning mot samferdselsområde
9300 IkkeKartlagtSjømåltGrense avgrensning mot ikke kartlagt område
Name Type English Description
VannGrense <undefined> WaterBorder demarcation of a body of water
IsbreGrense <undefined> GlacierBoundary demarcation of a glacier
MarkslagGrense <undefined> SoilClassBoundary demarcation between areas with different soil classes
BebygdGrense <undefined> DevelopedAreaBoundary demarcation of a built-up area
SamferdselGrense <undefined> TrafficBoundary demarcation of a traffic area
IkkeKartlagtSjømåltGrense <undefined> UnchartedOceanSurveyedBoundary demarcation of an uncharted area

Vis MarkslagAvgrensingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 4
SOSI_navn MARKSLAGAVGRTYPE