datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Beskrivelsesvariabel</b> Egenskap ved naturområdet hentet fra Natur i Norges beskrivelsessystem
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Tekstlig beskrivelse knyttet til observasjonen CharacterString 0..1
trinn Den konkrete beskrivelsesvariabelens trinnverdi CharacterString 1..1
variabelGruppe Den konkrete beskrivelsesvariabelens variabelgruppe Avledes av kodeverdien CharacterString 0..1
variabelNavn Variabelnavn avledet av registrert kode CharacterString 0..1
variabelTema Den konkrete beskrivelsesvariabelens tema Avledes av kodeverdien CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString
trinn CharacterString
variabelGruppe CharacterString
variabelNavn CharacterString
variabelTema CharacterString

Vis Beskrivelsesvariabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beskrivelsesvariabel supertype BeskrivelsesParameter
Navn Innhold
SOSI_navn