datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>EgendefinertVariabelDefinisjon</b> Dataeiers definisjon av en egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Faglig beskrivelse (definisjon) av egendefinert variabel CharacterString 1..1
betegnelse Betegnelse (kode) for egendefinert variabel CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString
betegnelse CharacterString

Vis EgendefinertVariabelDefinisjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype EgendefinertVariabelDefinisjon supertype KodeDefinisjon
Navn Innhold
SOSI_navn