kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

karakteriserer driftsforhold på dyrka mark og drifts- og jordegenskaper for dyrkingsjord Merknad: For dyrka jord er størrelse, helningsforhold og form (arrondering) avgjørende. For dyrkingsjord blir i tillegg dreneringsgrad og steininnhold i de øverste 50 cm av mineraljorda beskrevet.
characterizes the operating environment of cultivated land and the operational and soil attributes of arable land Note:Size, inclination and geometric form (rounding out vs. gerrymandering) are decisive factors for cultivated land. Moreover, for arable land, the degree of drainage and rock content in the uppermost 50 ?? are also <truncated>
Kode Initialverdi Beskrivelse
Dyrka myr 23
Ikkje registrert 0
Lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr 34
Lettbrukt, blokkrik dyrikingsjord 41
Lettbrukt, blokkrik, dyrkbar myr 44
Lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord 42
Lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord 43
Lettbrukt, fulldyrka jord og dyrkningsjord 31
Lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord 32
Lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord 51
Lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr 54
Lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord 52
Lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord 53
Lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord 33
Mindre lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr 64
Mindre lettbrukt fulldyrka jord og dyrkingsjord 61
Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkbar myr 74
Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkingsjord 71
Mindre lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord 72
Mindre lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord 73
Mindre lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord 62
Mindre lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord 81
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr 84
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord 82
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord 83
Mindre lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord 63
Tungbrukt, fulldyrka jord 91 'restjord'
Verdi Navn Beskrivelse
23 Dyrka myr
0 Ikkje registrert
34 Lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr
41 Lettbrukt, blokkrik dyrikingsjord
44 Lettbrukt, blokkrik, dyrkbar myr
42 Lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord
43 Lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord
31 Lettbrukt, fulldyrka jord og dyrkningsjord
32 Lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord
51 Lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord
54 Lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr
52 Lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord
53 Lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord
33 Lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord
64 Mindre lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr
61 Mindre lettbrukt fulldyrka jord og dyrkingsjord
74 Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkbar myr
71 Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkingsjord
72 Mindre lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord
73 Mindre lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord
62 Mindre lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord
81 Mindre lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord
84 Mindre lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr
82 Mindre lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord
83 Mindre lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord
63 Mindre lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord
91 Tungbrukt, fulldyrka jord 'restjord'
Name Type English Description
Dyrka myr <undefined> Cultivated marshland
Ikkje registrert <undefined> Not registered
Lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr <undefined> Easily cultivated marshland and cultivation marshland
Lettbrukt, blokkrik dyrikingsjord <undefined> Easily cultivated, boulder-rich, arable land
Lettbrukt, blokkrik, dyrkbar myr <undefined> Easily cultivated, boulder-rich, arable marshland
Lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated, boulder-rich, self-draining arable land
Lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated, boulder-rich, arable land which does not readily dry
Lettbrukt, fulldyrka jord og dyrkningsjord <undefined> Easily cultivated, fully arable land and arable land
Lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated self-drained soil
Lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated, extremely boulder-rich, arable land
Lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr <undefined> Easily cultivated, extremely boulder-rich, arable marshland
Lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated, extremely boulder-rich, self-draining arable land
Lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Easily cultivated, extremely boulder-rich, arable land which does not readily dry
Lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Easily arable land which does not readily dry
Mindre lettbrukt dyrka myr og dyrkingsmyr <undefined> Less easily cultivated marshland and cultivation marshland
Mindre lettbrukt fulldyrka jord og dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, fully cultivated soil and arable land
Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkbar myr <undefined> Less easily cultivated, boulder-rich, arable marshland
Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, boulder-rich, arable land
Mindre lettbrukt, blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, boulder-rich, self-draining, arable land
Mindre lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, boulder-rich, arable land which does not readily dry
Mindre lettbrukt, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, self-draining, arable land
Mindre lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, extremely boulder-rich, arable land
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, dyrkbar myr <undefined> Less easily cultivated, extremely boulder-rich, arable marshland
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, boulder-rich, self-draining, arable land
Mindre lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, extremely boulder-rich, arable land which does not readily dry
Mindre lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord <undefined> Less easily cultivated, arable land which does not readily dry
Tungbrukt, fulldyrka jord <undefined> Fully cultivated soil which is difficult to cultivate residual soil

Vis Jordklassifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn JORD