kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

arealets potensielle evne til å produsere trevirke Merknad: det er normalt forventa bonitet som blir registrert, dvs. den produksjon en kan vente med rett treslag, normal tetthet og vanlig god skogskjøtsel. Både H40-systemet og en inndeling basert på Landsskogtakseringens system er brukt.
the potential ability of the area to produce timber Note:What is registered is the normally expected quality class, i.e. the production to be expected with the right type of wood, normal density and reasonably good silviculture. Both the H40 system and a categorization based on Land <truncated>??
Kode Initialverdi Beskrivelse
Ikkje relevant 0
Impediment/skrapskog 11
Lav bonitet 12
Middels bonitet 13
Høg bonitet 14
Svært høg bonitet 15
Gran, bonitet 6 21
Gran, bonitet 8 22
Gran, bonitet 11 23
Gran, bonitet 14 24
Gran, bonitet 17 25
Gran, bonitet 20 26
Gran, bonitet 23 27
Gran, bonitet 6-8 28
Furu, bonitet 6 31
Furu, bonitet 8 32
Furu, bonitet 11 33
Furu, bonitet 14 34
Furu, bonitet 17 35
Furu, bonitet 20 36
Furu, bonitet 23 37
Furu, bonitet 6-8 38
Bjørk, bonitet 6 41
Bjørk, bonitet 8 42
Bjørk, bonitet 11 43
Bjørk, bonitet 14 44
Bjørk, bonitet 17 45
Bjørk, bonitet 20 46
Bjørk, bonitet 23 47
Bjørk, bonitet 6-8 48
Gran, bonitet 26 91
Furu, bonitet 26 92
Bjørk, bonitet 26 93
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikkje relevant
11 Impediment/skrapskog
12 Lav bonitet
13 Middels bonitet
14 Høg bonitet
15 Svært høg bonitet
21 Gran, bonitet 6
22 Gran, bonitet 8
23 Gran, bonitet 11
24 Gran, bonitet 14
25 Gran, bonitet 17
26 Gran, bonitet 20
27 Gran, bonitet 23
28 Gran, bonitet 6-8
31 Furu, bonitet 6
32 Furu, bonitet 8
33 Furu, bonitet 11
34 Furu, bonitet 14
35 Furu, bonitet 17
36 Furu, bonitet 20
37 Furu, bonitet 23
38 Furu, bonitet 6-8
41 Bjørk, bonitet 6
42 Bjørk, bonitet 8
43 Bjørk, bonitet 11
44 Bjørk, bonitet 14
45 Bjørk, bonitet 17
46 Bjørk, bonitet 20
47 Bjørk, bonitet 23
48 Bjørk, bonitet 6-8
91 Gran, bonitet 26
92 Furu, bonitet 26
93 Bjørk, bonitet 26
Name Type English Description
Ikkje relevant <undefined> Not relevant
Impediment/skrapskog <undefined> Impediment/unproductive forest
Lav bonitet <undefined> Low site quality
Middels bonitet <undefined> Medium site quality
Høg bonitet <undefined> High site quality
Svært høg bonitet <undefined> Very high site quality
Gran, bonitet 6 <undefined> Spruce, site quality 6
Gran, bonitet 8 <undefined> Spruce, site quality 8
Gran, bonitet 11 <undefined> Spruce, site quality 11
Gran, bonitet 14 <undefined> Spruce, site quality 14
Gran, bonitet 17 <undefined> Spruce, site quality 17
Gran, bonitet 20 <undefined> Spruce, site quality 20
Gran, bonitet 23 <undefined> Spruce, site quality 23
Gran, bonitet 6-8 <undefined> Spruce, site quality 6-8
Furu, bonitet 6 <undefined> Pine, site quality 6
Furu, bonitet 8 <undefined> Pine, site quality 8
Furu, bonitet 11 <undefined> Pine, site quality 11
Furu, bonitet 14 <undefined> Pine, site quality 14
Furu, bonitet 17 <undefined> Pine, site quality 17
Furu, bonitet 20 <undefined> Pine, site quality 20
Furu, bonitet 23 <undefined> Pine, site quality 23
Furu, bonitet 6-8 <undefined> Pine, site quality 6-8
Bjørk, bonitet 6 <undefined> Birch, site quality 6
Bjørk, bonitet 8 <undefined> Birch, site quality 8
Bjørk, bonitet 11 <undefined> Birch, site quality 11
Bjørk, bonitet 14 <undefined> Birch, site quality 14
Bjørk, bonitet 17 <undefined> Birch, site quality 17
Bjørk, bonitet 20 <undefined> Birch, site quality 20
Bjørk, bonitet 23 <undefined> Birch, site quality 23
Bjørk, bonitet 6-8 <undefined> Birch, site quality 6-8
Gran, bonitet 26 <undefined> Spruce, site quality 26
Furu, bonitet 26 <undefined> Pine, site quality 26
Bjørk, bonitet 26 <undefined> Birch, site quality 26

Vis PotensiellSkogbonitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn ASKOG