datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>EgendefinertVariable</b> Registrering av dataeiers egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
betegnelse Dataeiers betegnelse (kode) på den egendefinserte variabelen CharacterString 1..1
verdi Dataeiers registrerte Verdi (trinn) for variabelen CharacterString 1..1
kartlagtDato Dato for feltarbeid DateTime 0..1
kartlegger Kontaktinformasjon for person som utførte feltarbeidet Kontaktinformasjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
DateTime 0..1
Kontaktinformasjon 0..1
Name Type English Description
betegnelse CharacterString
verdi CharacterString
kartlagtDato DateTime
kartlegger Kontaktinformasjon

Vis EgendefinertVariabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Naturområdetype EgendefinertVariabel 0..*
assosiasjon EgendefinertVariabel definisjon EgendefinertVariabelDefinisjon 1