kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

angir del av markslagsarealet som er uproduktiv mark Merknad: impedimentprosent brukes kun der skogen er bonitert etter H40-systemet
indicates the part of the soil classification area which is unproductive land Note:impediment percentage is only used where the forest has been assessed according to the H40 system
Kode Initialverdi Beskrivelse
Ikkje registert 0
10 % impediment 10
20 % impediment 20
30 % impediment 30
40 % impediment 40
50 % impediment 50
60 % impediment 60
70 % impediment 70
80 % impediment 80
90 % impediment 90
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikkje registert
10 10 % impediment
20 20 % impediment
30 30 % impediment
40 40 % impediment
50 50 % impediment
60 60 % impediment
70 70 % impediment
80 80 % impediment
90 90 % impediment
Name Type English Description
Ikkje registert <undefined>
10 % impediment <undefined> 10% impediment
20 % impediment <undefined> 20% impediment
30 % impediment <undefined> 30% impediment
40 % impediment <undefined> 40% impediment
50 % impediment <undefined> 50% impediment
60 % impediment <undefined> 60% impediment
70 % impediment <undefined> 70 % impediment
80 % impediment <undefined>
90 % impediment <undefined> 90% impediment

Vis ImpedimentprosentSkog i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn IMP