objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø
Demarkation line between snow or glacier and bare ground where it is uncertain if it is snow or glacier.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis SnøIsbreKant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SnøIsbre 1 avgrensning SnøIsbreKant 0..*