datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Forvaltningsspesifikk verdisetting, eksempel: forvaltningsprioriterte naturtyper i regi av Miljødirektoratet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forvaltningsKriterium Kriterium for forvaltningsprioritering, f.eks utvalgt naturtype CharacterString 1..1
forvaltningsPrioritet Den enkelte sektors prioritering av naturområder CharacterString 1..1
sektorMyndighet Sektor med ansvar for forvaltning av naturområder CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
forvaltningsKriterium CharacterString
forvaltningsPrioritet CharacterString
sektorMyndighet CharacterString

Vis ForvaltningsPrioritet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn