datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Naturområdetype</b> Typebetegnelse hentet fra Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
andel Andel av total, målt i tideler, jf. mosaikk Real 1..1
grunntype Grunntype/Kartleggingsenhet innenfor gjeldende naturnivå. Avledes av registrert kode CharacterString 0..1
hovedtype Hovedtype innenfor gjeldende naturnivå. Avledes av registrert kode. CharacterString 0..1
hovedtypegruppe Hovedtypegruppe innenfor gjeldende naturnivå. Avledes av registrert kode CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
andel Real
grunntype CharacterString
hovedtype CharacterString
hovedtypegruppe CharacterString

Vis Naturområdetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Naturområdetype supertype BeskrivelsesParameter
Navn Innhold
SOSI_navn