objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

grense mellom markslagsfigurer med like egenskaper
boundary between soil classification figures with identical attributes
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis MarkslagGrenseFiktiv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Markslag 1..2 fiktivavgrensning MarkslagGrenseFiktiv 0..*