objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

grense mellom snø og is på overflaten av bre
Boundry between snow and ice on the glacier surface.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Snølinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Isbre 0..1 avgrensning Snølinje 0..*
assosiasjon avgrensning Snølinje 0..* Snøfonn 0..1