datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>KodelDefininsjon</b> Abstrakt klasse for koder som enten er standardisert (fra koderegister) eller egendefinerte. Samlingen av koder representerer aktuelle koder som er brukt i kartleggingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis KodeDefinisjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon koderBruktIKartleggingen KodeDefinisjon 1..* KartlagtOmråde
arv subtype StandardisertKode supertype KodeDefinisjon
arv subtype EgendefinertVariabelDefinisjon supertype KodeDefinisjon
Navn Innhold
SOSI_navn