objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

temporære synlige sprekker på bre
Temporary visible fissures on a glacier.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis Bresprekk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Isbre 1 Bresprekk 0..*