objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

avgrensning av tettpakket snø som ikke er i bevegelse
Demarkation line for tightly packed snow which is not in movement and other surface.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Snøfonnkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Snøfonn 1 avgrensning Snøfonnkant 0..*