objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

avgrensningslinje av massen av snø og is som vesentlig ligger på land og er i bevegelse
Demarkation line for a mass of snow and ice which lies mainly on land, and which is in or has been in movement.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Isbrekant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Isbre 1 avgrensning Isbrekant 0..*