pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: markslag defineres som areal som er relativt ensartet for jordbruk og skogproduksjon. AR5 er det klassifikasjonssystemet som brukes for markslag i dag. Det er AR5 som holdes oppdatert og som inngår som fagdatalag i felles kartbase (FKB). Markslaget ble opprinnelig kartlagt i forbindelse med Økonomisk Kartverk i tidsrommet 1960-1990. Produktet fra denne kartleggingen er senere digitalisert og kalles DMK (digitalt markslagskart). AR5 er avledet fra DMK