objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Hjelpelinjer er en form for teiggrense og brukes der en mangler eiendomsgrense (matrikkelenhetsgrenser). Legges inn i systemet for å kunne danne flater. Det kan ikke oppgis areal på eiendommer som mangler eiendomsgrenser. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
hjelpelinjetype Angir ulike typer hjelpelinjer. HjelpelinjetypeKode 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HjelpelinjetypeKode 1..1
Name Type English Description
hjelpelinjetype HjelpelinjetypeKode

Vis Hjelpelinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
HjelpelinjetypeKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Hjelpelinje supertype Teiggrense