pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: fagområdet "Eiendomsinformasjon" omhandler informasjon etter Matrikkelloven. For ytterligere informasjon henvises til lov, forskrift og spesifikasjoner for Matrikkelsystemet. Mer informasjon finnes på http://www.statkart.no