datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Standardisert Variabel</b> Omfatter alle variabler som er definert i Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge - Beskrivelsesvariabel - Miljøvariabel - Typer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
definisjon Komplett referanse til kodens definisjon (se spesifikasjon av klassen “Kode”) Kode 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kode 1..1
Name Type English Description
definisjon Kode

Vis StandardisertKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype StandardisertKode supertype KodeDefinisjon
Navn Innhold
SOSI_navn