datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>Kode</b> Kode som er definert i Natur i Norges type- eller beskrivelsessystem
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kode Kodeverdi i koderegisteret CharacterString 1..1
kodensURI Lenke til koden og dens beskrivelse URI 0..1
koderegister Navn på koderegister hvor koden er definert CharacterString 1..1
kodeversjon Versjon av koderegister som koden kommer fra CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
URI 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
kode CharacterString
kodensURI URI
koderegister CharacterString
kodeversjon CharacterString

Vis Kode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
URI 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn