kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Kode Initialverdi Beskrivelse
Annen detalj 83 grensemerket ligger i annen detalj
Annet grensemerke 66 markering av grensemerket faller utenfor de definerte
Asfaltspiker 94 markering av typen asfaltspiker
Bolt 52 markering av typen bolt uten at bolttypen er nærmere angitt
Borehull 69 markering av typen borehull
Djupålen bekk elv 87 grensen følger djupålen av elv eller bekk
Geometrisk hjelpepunkt 99 generert grensepunkt Eksempel Der vannkurvatur møter annen teiggrense og det ikke er merket/målt inn noe grensepunkt Merknad: benyttes også der øyer eller fiktive teigavgrensinger 'biter seg i halen' (knutepunkt fra DEK) eller tangerer annen teiggrense
Gjerdestolpe 82 markering av typen gjerdestolpe
Grensepåle 64 markering av typen grensepåle
Grensetre 65 markering av typen grensetre
Hushjørne 90 grensepunktet ligger i hushjørne
Kamjern 67 markering av typen kamjern
Kors 53 markering av typen kors
Midt bekk elv 86 grensen følger midten av elv eller bekk
Murhjørne 89 grensepunktet angis av murhjørne
Offentlig godkjent grensemerke 51 markering av typen offentlig godkjent grensemerke
Riksgrensemerke 50 markering av typen riksgrensemerke
Riksgrensemerke annet 59 markering av typen annet rikgrensemerke
Riksgrenserøys 58 markering av typen riksgrenserøys
Rør 54 markering av typen rør
Stein eller røys 55 markering av typene stein eller røys
Stein med kors og vitner 63 markering av typen stein med kors og vitner
Steingjerde 60 markering av typen steingjerde
Ukjent 97 grenspunktets markering er ukjent eller ikke registrert
Umerket 56 grensepunktet er ikke markert
Veg midt 84 grensen følger midten av vegen
Vegkant 85 grensen følger kanten av vegen
Verdi Navn Beskrivelse
83 Annen detalj grensemerket ligger i annen detalj
66 Annet grensemerke markering av grensemerket faller utenfor de definerte
94 Asfaltspiker markering av typen asfaltspiker
52 Bolt markering av typen bolt uten at bolttypen er nærmere angitt
69 Borehull markering av typen borehull
87 Djupålen bekk elv grensen følger djupålen av elv eller bekk
99 Geometrisk hjelpepunkt generert grensepunkt Eksempel Der vannkurvatur møter annen teiggrense og det ikke er merket/målt inn noe grensepunkt Merknad: benyttes også der øyer eller fiktive teigavgrensinger 'biter seg i halen' (knutepunkt fra DEK) eller tangerer annen teiggrense
82 Gjerdestolpe markering av typen gjerdestolpe
64 Grensepåle markering av typen grensepåle
65 Grensetre markering av typen grensetre
90 Hushjørne grensepunktet ligger i hushjørne
67 Kamjern markering av typen kamjern
53 Kors markering av typen kors
86 Midt bekk elv grensen følger midten av elv eller bekk
89 Murhjørne grensepunktet angis av murhjørne
51 Offentlig godkjent grensemerke markering av typen offentlig godkjent grensemerke
50 Riksgrensemerke markering av typen riksgrensemerke
59 Riksgrensemerke annet markering av typen annet rikgrensemerke
58 Riksgrenserøys markering av typen riksgrenserøys
54 Rør markering av typen rør
55 Stein eller røys markering av typene stein eller røys
63 Stein med kors og vitner markering av typen stein med kors og vitner
60 Steingjerde markering av typen steingjerde
97 Ukjent grenspunktets markering er ukjent eller ikke registrert
56 Umerket grensepunktet er ikke markert
84 Veg midt grensen følger midten av vegen
85 Vegkant grensen følger kanten av vegen
Name Type English Description
Annen detalj <undefined> Other detail the boundary mark is at another detail
Annet grensemerke <undefined> Other boundary mark marking of the boundary mark is not among the defined ones
Asfaltspiker <undefined> Asphalt spike marking of type: asphalt spike
Bolt <undefined> Bolt bolt marking without specification of bolt type
Borehull <undefined> Borehole marking is of type: borehole
Djupålen bekk elv <undefined> The centre line of main channel of stream/river the boundary follows the centre line of the main channel of stream/river
Geometrisk hjelpepunkt <undefined>
Gjerdestolpe <undefined> Fence pale marking of type: fence pole
Grensepåle <undefined> Boundary post marking of type: boundary post
Grensetre <undefined> Boundary tree marking of type: boundary tree
Hushjørne <undefined> Corner of building boundary point lies at the corner of a building
Kamjern <undefined> Deformed rebar ?? marking of type: deformed rebar
Kors <undefined> Cross marking of type: cross
Midt bekk elv <undefined> Mid-stream mid-river boundary follows the middle of the river or stream
Murhjørne <undefined> Corner of brick wall the boundary point is indicated by the corner of a brick wall
Offentlig godkjent grensemerke <undefined> Publicly approved boundary mark marking of type: publicly approved boundary mark
Riksgrensemerke <undefined> National boundary mark marking of type: national boundary mark
Riksgrensemerke annet <undefined> National boundary mark other marking of type: other national boundary mark
Riksgrenserøys <undefined> National boundary cairn marking of type: national boundary cairn
Rør <undefined> Pipe marking of type: pipe
Stein eller røys <undefined> Rock or cairn marking of type: rock or cairn
Stein med kors og vitner <undefined> Rock with cross and witnesses marking of type: rock with cross and witnesses
Steingjerde <undefined> Stone wall marking of type: stone wall
Ukjent <undefined> Unknown the boundary point is unknown or not registered
Umerket <undefined> Unmarked boundary point is not marked
Veg midt <undefined> Mid-road boundary follows the middle of the road
Vegkant <undefined> Edge of the road boundary follows edge of the road

Vis Grensepunkttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 4
SOSI_navn GRENSEPUNKTTYPE