kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

til bruk for teiggrenser som er over/under terrengnivå (del av beskrivelsen til anleggseiendom) Merknad: Teiggrenser over/under terrengnivå skal ikke være med i linjenettverket som danner flater på terrengnivå.
used for parcel boundaries which are above/below terrain level (part of the description for industrial property) Note: Parcel boundaries above/under terrain level is not to be included in the line network which forms surfaces at terrain level.
Kode Initialverdi Beskrivelse
Over bakken O
På bakken P
Under bakken U
Verdi Navn Beskrivelse
Over bakken
På bakken
Under bakken
Name Type English Description
Over bakken <undefined>
På bakken <undefined>
Under bakken <undefined>

Vis Terrengnivå i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1