objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø Merknad: Isbre kan også være en del av evig snø, særlig når breens kantlinje ikke kan defineres (og registreres) som Isbre. Den gamle koden for isbre er overført til dette objektet !
Snow or glacier and bare ground where it is uncertain if it is snow or glacier. Note: A snowfield can also be a part of perpetual snow, especially when the glacier's edge cannot be defined and registered as a glacier.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bretype Bretype 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BRETYPE Bretype 1 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Name Type English Description
bretype Bretype glacierType
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis SnøIsbre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bretype 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SnøIsbre 1 avgrensning SnøIsbreKant 0..*