kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>Naturnivå</b> Natur i Norges naturmangfoldnivå
Kode Initialverdi Beskrivelse
Egenskapsområde Område basert på Natur i Norges beskrivelssystem eller miljøvariabler
Landskapsdel Natur i Norge landskapsdel
Landskapstype Natur i Norge landskapstype
Livsmedium Natur i Norge livsmedium
Naturkompleks Natur i Norge naturkompleks
Naturkomponent Natur i Norge naturkomponent
Natursystem Natur i Norge natursystem
Verdi Navn Beskrivelse
Egenskapsområde Område basert på Natur i Norges beskrivelssystem eller miljøvariabler
Landskapsdel Natur i Norge landskapsdel
Landskapstype Natur i Norge landskapstype
Livsmedium Natur i Norge livsmedium
Naturkompleks Natur i Norge naturkompleks
Naturkomponent Natur i Norge naturkomponent
Natursystem Natur i Norge natursystem
Name Type English Description
Egenskapsområde
Landskapsdel
Landskapstype
Livsmedium
Naturkompleks
Naturkomponent
Natursystem

Vis Naturnivå i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary false