pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart)

10 treff