kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon
Kode Initialverdi Beskrivelse
God
Meget god
Mindre god
Særs god
Verdi Navn Beskrivelse
God
Meget god
Mindre god
Særs god
Name Type English Description
God <undefined>
Meget god
Mindre god
Særs god

Vis Nøyaktighetsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 1
SOSI_navn NØYAKTIGHETSKLASSE