objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Eiendomsgrense er en form for teiggrense. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
følgerTerrengdetalj angir hvilken terrengdetalj matrikkelenhetsgrensen/eiendomsgrensen eventuelt følger. Merknad: Egenskapen forteller hvilken terrengdetalj grenselinja fulgte på registreringstidspunktet. En må være oppmerksom på at dette kan ha endret seg. F.eks kan en strandlinje bli fylt ut, en elv kan få et nytt forløp eller en veg kan skifte trasé. Derfor må en vurdere nøye når en oppdaterer terrengdetaljer med bedre geometri etter f.eks en nykartlegging. TerrengdetaljKode 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TerrengdetaljKode 0..1
Name Type English Description
følgerTerrengdetalj TerrengdetaljKode

Vis Eiendomsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TerrengdetaljKode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Eiendomsgrense supertype Teiggrense