objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Representer verdien for naturvariabelen for ett element (celle) i det aktuelle administrative området som referes med utgangspunkt identifikasjonen for området. Mottakende system må kunne hente de geografiske områdene fra andre kilder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
id Identifikasjon for administrativt område CharacterString 1..1
trinn Variabelens verdi for administrativt område CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
id CharacterString
trinn CharacterString

Vis AdministrativtOmrådeElement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon AdministrativtOmrådeKart naturVariabel AdministrativtOmrådeElement 1..*