pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Beskrivelse: Naturvariabelkart er datasett som inneholder en beskrivelsesvariabel hvor variabelverdi gjelder i et geografisk område. De geografiske områdene kan være faste, og refererer til kjente geografisk definerte områder, f.eks. Rutenett / Gridnett (f.eks. SSB gridnett), Kart inndelt etter administrative områder (f.eks. kommuneinndeling) eller at de geografiske områdene er definert i naturvariabelkartet. Naturvariabelkart benyttes hovedsakelig for utveksling av informasjon, men mange systemer kan også vise datasettet som et kartlag. Den detaljerte konseptuelle modellen for Naturvariabelkart er vist i figuren under. Videre beskrives trinn for trinn den logiske oppbyggingen av modellen.

9 treff