objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

inneholder informasjon som ligger på relasjonen mellom matrikkelenhet og teig Merknad: Representasjonspunktet hentes fra hovedteig og i visninger
contains information concerning the relation between cadastral unit and parcel. the representation point is fetched from main parcel and in viewings.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
hovedteig angivelse av om teigen er hovedteig eller ikke for aktuell matrikkelenhet Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HOVEDTEIG Boolean 1..1
Name Type English Description
hovedteig Boolean mainParcel indicates whether or not the parcel is the main parcel for the relevant cadastral unit

Vis TeigForMatrikkelenhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon hovedteigMatrikkelenhet TeigForMatrikkelenhet 0..* teig Teig 1
assosiasjon matrikkelenhet Matrikkelenhet 0..1 teigForMatrikkelenhet TeigForMatrikkelenhet 0..*