datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>URI</b> «Uniform Resource Identifier») er en kompakt tekstrengstreng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs, f.eks en Internett-adresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
uri Tekststreng som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
Name Type English Description
uri CharacterString

Vis URI i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn