kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

lovlige koder for formål med seksjon. Regulert i lov om eierseksjoner.
Legal codes for the purpose of section. Regulated by the law relating to condominium units.
Kode Initialverdi Beskrivelse
bolig BO
ikke gitt IG ikke gitt
næring NE
samleseksjon bolig SB
samleseksjon næring SN
Verdi Navn Beskrivelse
bolig
ikke gitt ikke gitt
næring
samleseksjon bolig
samleseksjon næring
Name Type English Description
bolig <undefined> Residence
ikke gitt <undefined>
næring <undefined> Industry
samleseksjon bolig <undefined> Joint section residence
samleseksjon næring <undefined> Joint section industry

Vis FormålSeksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1