kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

definisjon mangler
no definition
Kode Initialverdi Beskrivelse
Annen punktmarkering AP
Annen terrengdetalj AD
Fjell FJ
Ikke spesifisert IS
Jord JO
JordfastStein JS
Mur MU
Riksgrense RG
Steingjerde ST
Uten grensemerke UG
Vann VA
Verdi Navn Beskrivelse
Annen punktmarkering
Annen terrengdetalj
Fjell
Ikke spesifisert
Jord
JordfastStein
Mur
Riksgrense
Steingjerde
Uten grensemerke
Vann
Name Type English Description
Annen punktmarkering <undefined> Other point marking
Annen terrengdetalj <undefined> Other terrain detail
Fjell <undefined> Mountain
Ikke spesifisert <undefined> Not specified
Jord <undefined> Earth
JordfastStein <undefined>
Mur <undefined> Wall
Riksgrense <undefined> National boundary
Steingjerde <undefined> Stone wall
Uten grensemerke <undefined> No boundary marking
Vann <undefined> Water

Vis GrensemerkeNedsattI i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1