objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

grense for markslagsfigur
boundary for soil classification figure
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
avgrensingType angivelse av type grense MarkslagAvgrensingType 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
MARKSLAGAVGRTYPE MarkslagAvgrensingType 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
avgrensingType MarkslagAvgrensingType boundaryType indication of the type of boundary

Vis MarkslagGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
MarkslagAvgrensingType 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Markslag 1..2 avgrensning MarkslagGrense 0..*