objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

grense for markslagsfigur
boundary for soil classification figure
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avgrensingType angivelse av type grense MarkslagAvgrensingType 0..1
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MARKSLAGAVGRTYPE MarkslagAvgrensingType 0..1
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
avgrensingType MarkslagAvgrensingType boundaryType indication of the type of boundary
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis MarkslagGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
MarkslagAvgrensingType 0 ..1
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Markslag 1..2 avgrensning MarkslagGrense 0..*