kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Kode Initialverdi Beskrivelse
Fiktive grenser FG
Har punktfester HP
Hjelpelinje vannkant VA
Hjelpelinje vegkant VE
Noen fiktive grenser NF
Omtvistet OM
Punktfestet PF
Verdi Navn Beskrivelse
FG Fiktive grenser
HP Har punktfester
VA Hjelpelinje vannkant
VE Hjelpelinje vegkant
NF Noen fiktive grenser
OM Omtvistet
PF Punktfestet
Name Type English Description
Fiktive grenser <undefined> Fictitious boundaries
Har punktfester <undefined> With point leases
Hjelpelinje vannkant <undefined> Auxiliary line shore
Hjelpelinje vegkant <undefined> Auxiliary line road edge
Noen fiktive grenser <undefined> Some fictitious boundaries
Omtvistet <undefined> Disputed
Punktfestet <undefined> pointLeased

Vis Arealmerknad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn AREALMERKNAD