datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>Kontaktinformasjon</b><b><i> </i></b>definerer kontaktinformasjon til ansvarlig firma/etat/institusjon, ansatt eller enkeltperson
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
email Emailadresse CharacterString 0..1
firmaNavn Navn på Firma/Etat CharacterString 1..1
hjemmeside Firmaets hjemmeside (URL) URI 0..1
kontaktPerson Navn på kontaktperson i firma/etat CharacterString 0..1
telefon Telefonnummer CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
URI 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
email CharacterString
firmaNavn CharacterString
hjemmeside URI
kontaktPerson CharacterString
telefon CharacterString

Vis Kontaktinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
URI 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn