objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Datasettet omfatter et antall administrative områder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeInndeling Type inndeling av administrative områder AdministrativtOmråde 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AdministrativtOmråde 1..1
Name Type English Description
typeInndeling AdministrativtOmråde

Vis AdministrativtOmrådeKart i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativtOmråde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon AdministrativtOmrådeKart naturVariabel AdministrativtOmrådeElement 1..*
arv subtype AdministrativtOmrådeKart supertype NaturVariabelKart