objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Representerer verdien for en navngitt element i rutenettet (celle i gridnettet)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
id Elementets identifikasjon i rutenettet CharacterString 1..1
trinn Trinn (verdi) for den elements variabel CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
id CharacterString
trinn CharacterString

Vis RutenettElement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon RutenettKart naturVariabel RutenettElement 1..*