kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Kode Initialverdi Beskrivelse
Bestående registrert bruksrett B
Uoppgitt U
Verdi Navn Beskrivelse
B Bestående registrert bruksrett
U Uoppgitt
Name Type English Description
Bestående registrert bruksrett <undefined> Pre-existing recorded usage rights
Uoppgitt <undefined> Not stated

Vis AnnenMatrEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 1
SOSI_navn ANNENMATRENHET