kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

angivelse av det arealet som arealkildetypen er knyttet til Merknad. Viser hvordan arealet er framkommet.
indication of the acreage to which the AcreageSource type is related Note: Shows how the acreage is calculated.
Kode Initialverdi Beskrivelse
Annen arealkilde 9 kilden er en annen enn de spesielt nevnte. Kan også omfatte skylddelinger.
Areal hentet fra eiendomsbase 5 areal er hentet fra eiendomsbase (DEK)
Midlertidig forretning (kartforretning) 3 arealet er anslått, i påvente av en oppmåling (målebrev)
Midlertidig forretning fullføres av SK 6 midlertidig forretning som skal fullføres av Statens kartverk
Midlertidig forretning, eiendommen utgått 4 arealet er anslått, og matrikkelenheten er utgått
Målebrev 1 arealet er nøyaktiv oppmålt vha. kartforretning
Registreringsbrev 2 brukt i visse tilfeller når kartforretning ikke kreves
Verdi Navn Beskrivelse
9 Annen arealkilde kilden er en annen enn de spesielt nevnte. Kan også omfatte skylddelinger.
5 Areal hentet fra eiendomsbase areal er hentet fra eiendomsbase (DEK)
3 Midlertidig forretning (kartforretning) arealet er anslått, i påvente av en oppmåling (målebrev)
6 Midlertidig forretning fullføres av SK midlertidig forretning som skal fullføres av Statens kartverk
4 Midlertidig forretning, eiendommen utgått arealet er anslått, og matrikkelenheten er utgått
1 Målebrev arealet er nøyaktiv oppmålt vha. kartforretning
2 Registreringsbrev brukt i visse tilfeller når kartforretning ikke kreves
Name Type English Description
Annen arealkilde <undefined> OtherAreaSource The source is another than those mentioned specifically. May also comprise partition of land
Areal hentet fra eiendomsbase <undefined> Acreage obtained from property database acreage has been obtained from property database (DEK)
Midlertidig forretning (kartforretning) <undefined> Temporary transaction (map transaction) the acreage has been estimated pending surveying (surveyor's certificate of area measure)
Midlertidig forretning fullføres av SK <undefined> Temporary transaction SK completes Temporary transaction to be completed by the Norwegian Mapping Authority
Midlertidig forretning, eiendommen utgått <undefined> Temporary transaction, property discontinued Acreage has been estimated, and the cadastral unit has been discontinued
Målebrev <undefined> Surveyor's certificate of area measure the area is measured accurately in a map transaction
Registreringsbrev <undefined> Letter of registration used in certain cases where map transaction is not required

Vis Arealkilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 1
SOSI_navn AREALKILDE