datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>Prosjektnformasjon</b> Opplysninger om hvordan datasettet ble etablert
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
formål Prosjektets formål CharacterString 0..1
fraDato Dato for prosjektstart DateTime 1..1
oppdragsgiver Kontaktinformasjon til oppdragsgiver for etablering av datasettet Kontaktinformasjon 1..1
program Navn på program som prosjektet inngår CharacterString 0..1
prosjektbeskrivelse Beskrivelse av prosjektet CharacterString 0..1
prosjektnavn Prosjektbetegnelse CharacterString 1..1
tilDato Dato for prosjektavslutning DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
DateTime 1..1
Kontaktinformasjon 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
DateTime 1..1
Name Type English Description
formål CharacterString
fraDato DateTime
oppdragsgiver Kontaktinformasjon
program CharacterString
prosjektbeskrivelse CharacterString
prosjektnavn CharacterString
tilDato DateTime

Vis ProsjektInformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
DateTime 1 ..1
Kontaktinformasjon 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn