objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

en masse av snø og is som vesentlig ligger på land og er, eller har vært i bevegelse
A mass of snow and ice which lies mainly on land, and which is in or has been in movement.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bretype Bretype 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BRETYPE Bretype 1 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
bretype Bretype
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Isbre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bretype 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Isbre 0..1 avgrensning Snølinje 0..*
assosiasjon Isbre 1 Bresprekk 0..*
assosiasjon Isbre 1 avgrensning Isbrekant 0..*