objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Gridkart med definert rutestørrelse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gridOppløsning Lengde/bredde på gridnett. Brukes for modellerte kart (i gridformat). Avledes av type rutenett RuteNett 0..1
typeRutenett Navn (type) på rutenett RuteNett 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RuteNett 0..1
RuteNett 1..1
Name Type English Description
gridOppløsning RuteNett
typeRutenett RuteNett

Vis RutenettKart i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
RuteNett 0 ..1
RuteNett 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon RutenettKart naturVariabel RutenettElement 1..*
arv subtype RutenettKart supertype NaturVariabelKart