objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

Naturvariabel knyttet til angitt område
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
id Områdets identifikasjon CharacterString 1..1
område Naturvariabelens verdi for området GM_Surface 1..*
trinn Naturvariabelens verdi for området CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
GM_Surface 1..*
CharacterString 1..1
Name Type English Description
id CharacterString
område GM_Surface
trinn CharacterString

Vis OmrådeElement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
GM_Surface 1 ..*
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Områdekart naturVariabel OmrådeElement 1..*